Úvodní stránka>O společnosti>

Obchodní značka RAKOL

Po sametové revoluci v r.1989 se postupně uvolnil vzájemný obchod se zeměmi západní Evropy, což si následně vynutilo u českých i slovenských výrobců používat nové, kvalitní suroviny.

Tento trend dal podnět k založení obchodní společnosti VEBEL Servis, která se ihned od svého vzniku v r. 1992 orientuje na úzkou spolupráci s firmou H.B.Fuller, výrobcem a dodavatelem speciálních průmyslových lepidel ( pro dřevařský průmysl dodávaných pod obchodní značkou RAKOLL) a vytváří obchodní síť s dostatečnou skladovou zásobou běžně používaných lepidel.

Firma H.B.Fuller je nadnárodní společností s více jak 100 letou tradicí, založená v r. 1887, která vyrábí a dodává lepidla v celosvětovém měřítku.

Hlavním sídlem společnosti je St. Paul/Minnesota, USA, přičemž v Evropě je hned několik výrobních závodů. Mezi nimi zaujíímá významné místo výrobní závod v Nienburgu, který ,společně s jinými včetně výrobního závodu v rakouském Welsu, firma H.B.Fuller zařadila do svého koncernu v r. 1982 převzetím celé skupiny ISAR-RAKOLL CHemie.

Ve výrobním závodě v Nienburgu je umístěno i Technologické centrum pro Evropu.